130. árverés

130. árverés - Jogtörténet 179-187

179. tétel
Bay Ferencz
Debreczen, 1856. Telegdi K. Lajos.
180. tétel
Gellért Oszkár
Bp., 1908. Légrády Testvérek.
184. tétel
Széll Farkas, bessenyei
Debreczen, 1897. Városi ny.
185. tétel
(Werbőczi István) Verböczi, Stephanus
Pestini, 1793. Typis Michaelis Landerer.
187. tétel
Zsoldos Ignácz
Pápán, 1842-1844. Reform. Főiskola betűivel.