129. árverés - 172. tétel
< >

Lisznyai K(ovács) Pál
Magyarok cronicaja. Melly be foglal M. C. XCVI. Esztendőket. Avagy Christus születésenek 268-1464. Esztendei alatt lett dolgait a' magyaroknak: Mellyet Chronologice az az: Christus Urunk Esztendeinek folyása szerint illendö rövid formában, Tsinált, Es Ki-bocsatott ~ Debreczeni Schóla Mester.