129. árverés - 171. tétel
< >

Lethenyei István (ford.)
Az szent jrasbeli hitünc againac rövid öszve-szedese: mely az Szent Jrasbol, es a Keresztyeni egyessegröl Irott Concordia Könyvböl a Masodic Christianus Saxoniai Elector Fejedelemnec parancsolattyából, az Isten Ecclesiáinac, és á Scholákban váló Tanétoknac és Halgató hivecnek tanuságokra és éppülettyekre szereztetet és iratot Lenhard Hutter vitebergai doctor altal, Es deac nyelvböl Magyarrá fordittatot Lethenyei Jstvan csepregi praedicator által