129. árverés - Széchenyi István gróf és kora 189-197

189. tétel
Dessewffy Aurél, Marczel és Emil, gróf
Kassán, 1832. Werfer Károly ny.
190. tétel
De(s)sewffy Jó'sef, gróf
Kassán, 1831. Werfer Károly.
192. tétel
Kuthy Lajos
Pesten, 1841. Heckenast.
194. tétel
Széchenyi István, gróf
Pesten, 1858. Heckenast.
195. tétel
Széchenyi István, gróf
Budán, 1844. Magyar Kir. Egyetem.
196. tétel
(Széchenyi István, gróf)
Pesten, 1841. Trattner-Károlyi.
197. tétel
Széchenyi István, (gróf)
Pesten, 1843. Trattner-Károlyi.