122. árverés

122. árverés - Szabadkőművesség 393-401

393. tétel
Aczél Gáspár
Bp., 1912. (Márkus Samu ny.)
394. tétel
Arató Frigyes
Bp., 1913. Pátria.
395. tétel
Balassa József, dr.
Bp., 1947-1949. ("Otthon"-ny.)
396. tétel
Gerő Imre, dr.
Bp., 1949. ("Otthon"-ny.)
397. tétel
Kabos (Ede)
Bp., 1910. Pázmáneum.
398. tétel
Kőhegyi Lajos, dr.
Szeged, 1895-1911. (Bába Sándor ny. -- Márkus Samu ny.)
399. tétel
Bp., é.n. Magyarországi Szimbolikus Nagypáholy.
400. tétel
Miklóssy István
Bp., 1912. Szent-István-Társulat.