Radnóti Miklós (1909-1944) költő, műfordító "Csodálkozol barátném..." című versének autográf kézirata.