Első nap, 148. árverés

Első nap, 148. árverés - Jogtörténet 202-236

205. tétel
Czyhlarz, (Karl) Károly
Bp., 1914. Grill Károly.
206. tétel
Eckhart Ferenc
Bp., 1946. Politzer Zsigmond és Fia.
208. tétel
Grosschmid Béni
Bp., 1932-1933. Grill Károly.
209. tétel
Horváth Barna
Bp., 1943. MTA.
210. tétel
Irk Albert
(Pécs), 1929. Danubia.
212. tétel
Khlósz, (Pál) Paulus
Tyranviae, 1756. Typis Academicis Societatis Jesu.
214. tétel
Kollar, (Ádám Ferenc) Adamus Franciscus
Vindobonae, 1762. G. L. Schulz.
215. tétel
(Kövesdy László)
Pestini, (1785.) Litteris Eitzenbergerianis.
216. tétel
Lányi Márton, dr. — Dr. Sandor Aladár — Dr Tatics Péter
Bp., 1932. Grill Károly.
221. tétel
Nyeviczkey Zoltán, dr.
Bp., 1934. Attila-ny.
222. tétel
Pauly, (Károly) Carolus
Viennae, 1817. Typis Grundianis.
225. tétel
Svaiger, (Imre Antal) Emer(icus) Antonius
Wesprimii, 1835. Typis Aloysii Számmer.
226. tétel
Szentmiklósi Márton
Bp., 1910k. Athenaeum.
229. tétel
Vécsey Tamás, hernádvécsei
Bp., 1907. Franklin-Társulat.
230. tétel
Wagner Lilla, dr.
Bp., 1936. Törvényhozók Lapja (Bethlen-ny.)
231. tétel
Wenzel Gusztáv, dr.
Budán, 1869. Kir. Magyar Egyetemi Ny.
233. tétel
Werbőcz(y), (István) Stephanus de
Tyrnaviae, 1753. Typis Academicis.
235. tétel
Zsoldos Ignácz
Pesten, 1847. Trattner-Károlyi ny.
236. tétel
Zsoldos Ignácz
Pápán, 1842-1844. Reform. Főiskola betűivel.